ในเอนทรี่นี้จะเอาไว้บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่นนะคะ
(ขอใช้คำว่าบอกเล่านะคะ เพราะยังไม่เก่งถึงขั้นสอนใครต่อใครได้ค่ะ)
เพื่อน ๆ คนไหนคิดจะเริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่นแต่ยังไม่มีพื้นฐานก็ลองเข้ามาอ่านดูนะคะ จะได้เป็นการปูพื้นฐานก่อนเข้าเรียนค่ะ
ส่วนเพื่อนคนไหนมีความรู้ด้านภาษาญี่ปุ่นกันอยู่แล้วก็มาแลกเปลี่ยนความรู้กันได้นะคะ
ถึงแม้ตอนนี้ภาษาญี่ปุ่นจะไม่ได้รับความนิยมเท่ากับสมัยก่อน ยังไงก็ตามการที่เรามีความรู้ภาษาต่างประเทศติดตัวเล็ก ๆ น้อย ๆ ก็ถือเป็นกำไรของชีวิตแล้วค่ะ

ป.ล. ตอนแรกอาจจะขลุกขลักไปบ้าง แต่ยังไงก็จะพยายามหาพวกเนื้อหาต่าง ๆ อย่างพวกหลักไวยากรณ์หรือเกร็ดเล็ก ๆ น้อย ๆ มาให้ในภายหลังนะคะ
วันนี้เราจะมาเริ่มจากพื้นฐานกันก่อนเลยแล้วกันค่ะ

 


 

★อักษรในภาษาญี่ปุ่น

ในภาษาญี่ปุ่นจะใช้อักษรอยู่ 3 ประเภท คือ
(1) อักษรฮิระงะนะ 『ひらがな』
- เป็นอักษรดั้งเดิมของญี่ปุ่นเลยค่ะ ใช้เขียนคำที่แสดงความหมายหลัก ๆ หรือพูดง่าย ๆ ก็คือใช้เขียนคำของภาษาญี่ปุ่นแท้ ๆ ค่ะ
- บางที เราก็จะเห็นว่าอักษรนี้เขียนกำกับเสียงอ่านอยู่บนตัวอักษรคันจิ ซึ่งตรงนี้เราจะเรียกอีกอย่างว่า "ฟุริงะนะ" ค่ะ 『ふりがな』
- ลักษณะของอักษรฮิระงะนะ ใช้วิธีการจำง่าย ๆ ว่ารูปร่างของมันจะอ่อนช้อยราวกับเกอิชาร่ายรำค่ะ
(2) อักษรคะตะคะนะ 『カタカナ』
- เป็นอักษรที่ใช้ทับศัพท์ภาษาที่มาจากต่างประเทศค่ะ เช่น ชื่อเฉพาะหรือคำศัพท์ต่าง ๆ ชื่อบุคคล, สถานที่หรือพวกชื่อพืชและสัตว์ คำเลียนเสียง หรือใช้กรณีที่ต้องการเน้นคำก็ได้ค่ะ
- ลักษณะของอักษรคะตะคะนะ เมื่อลองเปรียบเทียบกับกับฮิระงะนะแล้ว อักษรคะตะคะนะจะมีลักษณะดูแข็ง ๆ ไม่อ่อนช้อยค่ะ แต่ก็มีอักษรคะตะคะนะบางตัวที่คล้ายกับอักษรฮิระงะนะนะคะ ยังไงก็ต้องระวังด้วยค่ะ
(3) อักษรคันจิ 『漢字』
- เป็นอักษรที่คนญี่ปุ่นยืมเข้ามาจากจีนค่ะ โดยส่วนใหญ่แล้วจะเหมือนคำจากภาษาจีนเลย แต่ก็จะมีบางคำที่ญี่ปุ่นนำมาดัดแปลงเอง
- ใช้แสดงความหมาย เช่น พวกคำนาม คำกริยา ฯลฯ
- อักษรคันจินั้นอักษรแค่ 1 ตัวจะแทนทั้งเสียงและความหมาย (เราจะเห็นว่าคนญี่ปุ่นชอบนำอักษรคันจิมาใช้ผสม ๆ กันทำเป็นชื่อพิเศษต่าง ๆ ที่ดูแล้วเท่ ๆ ไงคะ)
- คนญี่ปุ่นมักจะนำอักษรคันจิมาใช้คู่กับฮิระงะนะหรือคะตะคะนะ หรือบางทีก็ใช้ตัวเดียวโดด ๆ ไปเลยค่ะ
- เสียงอ่านของอักษรคันจิจะมีอยู่ 2 แบบ คือ แบบ "คุงโยมิ" 『訓読み』 และ "องโยมิ" 『音読み』 ค่ะ
- เสียงแบบ "คุง" จะเป็นเสียงอ่านแบบญี่ปุ่น ซึ่งมักอ่านแบบนี้เมื่อเจอคันจิผสมมากับฮิระงะนะค่ะ ส่วนเสียงแบบ "อง" จะเป็นเสียงอ่านแบบจีน จะอ่านแบบนี้เมื่อเจอคันจิตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป แต่ก็ไม่มีกฏตายตัวค่ะ
- ในประเทศญี่ปุ่นมีการบัญญัติให้อักษรคันจิ 1,945 ตัวเป็น "โจโยคันจิ (คันจิที่ใช้บ่อย)" 『常用漢字』 เพื่อจำกัดจำนวนคันจิในระดับหนึ่ง เพื่อไม่ให้มีคันจิยาก ๆ มากเกินไปค่ะ (แต่ก็มีคันจิยาก ๆ ใช้บ้างประปราย)

 

★แถวเสียง

- แยกเป็นฮิระงะนะกับคะตะคะนะ (46 เสียง) ซึ่งจะแบ่งการออกเสียงได้เป็น 2 แบบ คือ แบบ "เสียงใส" 『清音』 และแบบ "เสียงขุ่น" 『濁音』 ดังนี้เลยค่ะ

 

ひらがな (ฮิระงะนะ)


A (อะ)

KA (คะ)

SA (สะ)

TA (ทะ)

NA (นะ)

HA (ฮะ)***

MA (มะ)

YA (ยะ)

RA (ระ)

WA (วะ)

N (อึน, อึง)**

I (อิ)

KI (คิ)

SHI (ฌิ)

CHI (ชจิ)

NI (นิ)

HI (ฮิ)

MI (มิ)
 
RI (ริ)
   

U (อุ)

KU (คึ)

SU (สึ)

TSU (ทซึ)

NU (นึ)

FU (ฟฮึ)

MU (มึ)

YU (ยึ)

RU (รึ)
   

E (เอะ)

KE (เคะ)

SE (เสะ)

TE (เทะ)

NE (เนะ)

HE (เฮะ)****

ME (เมะ)
 
RE (เระ)
   

O (โอะ)

KO (โคะ)

SO (โสะ)

TO (โทะ)

NO (โนะ)

HO (โฮะ)

MO (โมะ)

YO (โยะ)

RO (โระ)

WO (โอ๊ะ)*
 

Note:
*を เป็นคำช่วย อ่านออกเสียง "โอ๊ะ" แต่เวลาฟังเพลงส่วนใหญ่จะออกเสียง "โว๊ะ" ค่ะ
**ん เป็นตัวสะกด อ่านออกเสียง"อึน" หรือ "อึง" ค่ะ
***は ปกติอ่านออกเสียง "ฮะ" แต่เมื่อใช้เป็นคำช่วย ต้องอ่านออกเสียง "วะ" ค่ะ
****へ ปกติอ่านออกเสียง "เฮะ" แต่เมื่อใช้เป็นคำช่วย ต้องอ่านออกเสียง "เอ๊ะ" ค่ะ

 

แถวเสียงขุ่น
- เิพิ่มขึ้นมาโดยการใส่ "เต็งเต็ง" 『"』 และ "มารุ" 『゜』 ลงในแถวเสียง "คะ" แถวเสียง "สะ" แถวเสียง "ทะ" และแถวเสียง "ฮะ" ดังนี้ค่ะ


GA*

ZA**

DA

BA

PA

GI*

JI**

JI

BI

PI

GU*

ZU**

ZU, DU

BU

PU

GE*

ZE**

DE

BE

PE

GO*

ZO**

DO

BO

PO

Note:
*แถวเสียงนี้ เวลาอยู่หน้าอยู่พยางค์หน้าออกเสียง "กง่ะ" แต่ถ้าอยู่พยางค์หลังจะอ่านออกเสียง "หง่ะ" ซึ่งจะออกเสียงขุ่นกว่าค่ะ
**แถวเสียง "ซะ" เวลาออกเสียง ให้เอาปลายลิ้นไปแตะฟันหน้าแล้วออกเสียงให้มีลมลอดออกมา (เสียงที่ได้จะขุ่น)

 

และยังมีแถวเสียงที่ผสมขึ้นมา โดยการนำแถวเสียง "ยะ" มาใส่ไว้ด้านหลังค่ะ โดยแถวเสียง "ยะ" ที่นำมาต่อท้ายต้องเขียนด้วยตัวอักษรตัวเล็กนะคะ

きゃ
KYA (เคียะ)
しゃ
SHA (ฉะ)
ちゃ
CHA (ชจะ)
にゃ
NYA (เนียะ)
ひゃ
HYA (เฮียะ)
みゃ
MYA (เมียะ)
りゃ
RYA (เรียะ)
ぎゃ
GYA (เกงียะ)
じゃ
JA (จะ)
びゃ
BYA (เบียะ)
ぴゃ
PYA (เพียะ)
きゅ
KYU (คยึ)
しゅ
SHU (ฉึ)
ちゅ
CHU (ชจึ)
にゅ
NYU (นยึ)
ひゅ
HYU (ฮยึ)
みゅ
MYU (มยึ)
りゅ
RYU (รยึ)
ぎゅ
GYU (งยึ)
じゅ
JU (จึ)
びゅ
BYU (บยึ)
ぴゅ
PYU (พยึ)
きょ
KYO (คโยะ)
しょ
SHO (โฉะ)
ちょ
CHO (ชโยะ)
にょ
NYO (นโยะ)
ひょ
HYO (ฮโยะ)
みょ
MYO (มโยะ)
りょ
RYO (รโยะ)
ぎょ
GYO (งโยะ)
じょ
JO (โจะ)
びょ
BYO (บโยะ)
ぴょ
PYO (พโยะ)

Tips:
สำหรับคนไทยเสียงผสมค่อนข้างออกเสียงยากค่ะ สำหรับเสียง "เอียะ" คงไม่มีปัญหาอะไร แต่ที่ยากคือแถวเสียงที่เหลือ ยกตัวอย่างเช่น "คยึ" หรือ "คโยะ" คนไทยจะออกเสียงว่า "คิว" หรือ "เคียว" ไปเลย จะว่าออกเสียงผิดไม๊ ก็ไม่น่าจะผิดอะไร เพราะมันก็เหมือนกับการออกเสียงโดยอาศัยการควบของจังหวะเสียงเร็ว ๆ แต่พึงระวังเอาไว้ว่า เสียงนี้เป็นเสียงสั้น ถ้าเป็นเสียงยาวจะต้องมี "อุ" ต่อท้าย เช่น きょう (Kyou=เคียว) หรือ りゅう (Ryuu=ริว) ดังนั้น หากจะลักไก่อ่านออกเสียงเป็น "คิว" หรือ "เคียว" ฯลฯ อย่าออกเสียงลากยาวนะคะ ให้สะบัดเสียงให้สั้นลงจะได้ถูกต้องค่ะ

 

カタカナ (คะตะคะนะ)


A

KA

SA

TA

NA

HA

MA

YA

RA

WA
ン***
N**

I

KI
シ***
SHI

CHI

NI

HI

MI
 
RI
   

U

KU

SU
ツ***
TSU

NU

FU

MU

YU

RU
   

E

KE

SE

TE

NE

HE

ME
 
RE
   

O

KO
ソ***
SO

TO
ノ***
NO

HO

MO

YO

RO

WO*
 

Note:
* และ ** ดูจากตารางฮิระงะนะประกอบค่ะ
***อักษรที่คล้ายกัน ต้องระวังด้วยนะคะ จุดสังเกตง่าย ๆ ก็คือ
シ "ชิ" ขีดด้านข้าง จะลากเข้าหาด้านข้าง เส้นด้านล่างลากขึ้นค่ะ
ツ "ทซึ" ขีดด้านข้าง จะลากลงด้านล่างแต่มีแค่ขีดเดียว เส้นด้านล่างลากลงค่ะ
ソ "โสะ" ขีดด้านข้าง จะลากลงด้านล่าง เส้นด้านล่างลากลงค่ะ
ン "อึน" ขีดด้านข้าง จะลากเข้าหาด้านข้างแต่มีแค่ขีดเดียว เส้นด้านล่างลากขึ้นค่ะ
ノ "โนะ" ลากลงมาขีดเดียวโดด ๆ เลยค่ะ

 

แถวเสียงขุ่น


GA*

ZA**

DA

BA

PA

GI*

JI**

JI

BI

PI

GU*

ZU**

ZU, DU

BU

PU

GE*

ZE**

DE

BE

PE

GO*

ZO**

DO

BO

PO

Note:
* และ ** ดูจากตารางฮิระงะนะประกอบค่ะ

 

และตัวอักษรคะตะคะนะก็มีการนำแถวเสียง "ยะ" ตัวเล็ก มาทำเป็นเสียงผสมเหมือนกับฮิระงะนะได้เช่นเดียวกัน ตามนี้เลยนะคะ

キャ
KYA
シャ
SHA
チャ
CHA
ニャ
NYA
ヒャ
HYA
ミャ
MYA
リャ
RYA
ギャ
GYA
ジャ
JA
ビャ
BYA
ピャ
PYA
キュ
KYU
シュ
SHU
チュ
CHU
ニュ
NYU
ヒュ
HYU
ミュ
MYU
リュ
RYU
ギュ
GYU
ジュ
JU
ビュ
BYU
ピュ
PYU
キョ
KYO
ショ
SHO
チョ
CHO
ニョ
NYO
ヒョ
HYO
ミョ
MYO
リョ
RYO
ギョ
GYO
ジョ
JO
ビョ
BYO
ピョ
PYO

 

นอกจากแถวเสียงที่ผสมขึ้นมา โดยใช้แถวเสียง "ยะ" ตัวเล็กมาต่อท้ายแล้ว ตัวอักษรคะตะคะนะจะมีแถวเสียงผสมที่ใช้แถวเสียงอื่น ๆ ตัวเล็กเพิ่มเติมขึ้นมาด้วย ดังนี้ค่ะ

  ヴァ
VA
クァ
KWA
ツァ
TSA
    ファ
FA
ウィ
WI
ヴィ
VI
    ティ
TI
ディ
DI
フィ
FI
 
VU
      デュ
DU
 
ウェ
WE
ヴェ
VE
  ツェ
TSE
    フェ
FE
ウォ
WO
ヴォ
VO
  ツォ
TSO
    フォ
FO

Tips:
ถ้าต้องการให้ออกเสียงยาว ให้ใช้ 『ー』 ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แทนเสียงยาวในภาษาญี่ปุ่นค่ะ เช่น คำว่า "Fram=กรอบ" หรือ "Flame=เปลวไฟ" ก็จะเป็น フレーム ค่ะ

 

※ของดลงหลักในการเขียนทับศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะ เพราะเห็นว่าเป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างลงลึกและต้องอาศัยความชำนาญพอดู (เราเองก็ยังไม่คล่องเหมือนกันค่ะ)
แนะนำให้เพื่อน ๆ ลองไปหาหนังสือไวยากรณ์เบื้องต้นดี ๆ ซักเล่มมาอ่านจะดีกว่าค่ะ※

 


 

คิดว่าคงไม่ยากกันเกินไปนะคะ สำหรับตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นที่พูดกันตามจริงแล้วมีมากกว่าภาษาไทยไม่กี่ตัวเท่านั้นเอง (จริงดิ)
และถ้าเพื่อน ๆ คนไหนอยากฝึกการออกเสียงก็ไม่ยากค่ะ ลองหาเพลง, ละคร หรืออนิเมที่เป็นภาษาญี่ปุ่นมาฟัง แล้วออกเสียงตามเจ้าของภาษา รับรองว่าการออกเสียงของเพื่อน ๆ จะต้องพัฒนาขึ้นอย่างแน่นอนค่ะ

เบื้องต้นก็ขอแนะนำแค่ตัวอักษรไปก่อนแล้วกันนะคะ ไว้คราวหน้าจะหาเนื้อหามาลงให้ค่ะ

ขอให้สนุกกับการเรียนภาษาญี่ปุ่น มาพยายามไปด้วยกันนะคะ

 

Comment

smilebig smileopen-mounthed smileconfused smilesad smileangry smiletonguequestionembarrassedsurprised smilewinkdouble winkcry ???????????????   ??????????????????
smilebig smileopen-mounthed smileconfused smilesad smileangry smiletonguequestionembarrassedsurprised smilewinkdouble winkcry ???????????????

Tweet

อ่านคาตากับฮิราออกเพราะบทสรุปของทอนโบะนะเนี่ย ...

#1 By Day on 2007-05-31 17:12

ของเราอ่านออกได้ครั้งแรกเพราะเจ้าน้องชายตัวดีสอนค่ะ (และสอนให้รู้จักคำว่าเกมด้วย ) เลยฮึดเรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตัวเองมาตั้งแต่ตอนนั้น

#2 By sora no hime★空のひめ on 2007-05-31 19:50

#3 By (203.172.148.218 /192.168.212.186) on 2007-07-02 10:45

ดีเลยจ้า เราเรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตัวเองอยู่เหมือนกัน พอดีจะมีเทคนิคอะไรในการจำตัวอักษรบ้างป่าวอะจ้ะ

#4 By Catsuno (124.157.183.134) on 2007-07-15 11:09

ก็ดี

#5 By ฟกหฟก (125.27.120.32) on 2007-07-20 14:45

ชอบภาษาญี่ปุ่นมากๆเลย อยากรู้มากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

#6 By สายชล (203.113.77.41) on 2007-09-02 14:29

เวงละเพิ่งเริ่มซะด้วยดิ แล้วฉันจะตามทันพวกเธอมั้ยอ่า ซวยๆๆๆๆๆๆๆ น่าจะเขียนคำอ่านภาษาไทยด้วยน้า

#7 By Chu (58.8.106.139) on 2007-09-02 16:08

ตอบคุณ Chu

ไม่มีอะไรยากเกินความพยายามค่ะ สู้ ๆ นะคะ จะเป็นกำลังใจให้ค่ะ

ตอบคุณ สายชล นะคะ

เราเองก็เป็นคนหนึ่ง ที่หลงรัก (บ้า) ภาษาญี่ปุ่นเหมือนกันค่ะ แต่เรียนเท่าไร ก็ยังไม่เก่งเหมือนคนอื่น ๆ ซักที เอาความบ้าเข้าสู้ค่ะ

#8 By sora no hime★空のひめ on 2007-09-03 16:56

อ่านเป็นครับ

#9 By mos (61.7.241.30) on 2007-09-14 15:07

ชอบภาษาญี่ปุ่นมากครับและราดา

#10 By วริท (61.7.241.30) on 2007-09-14 15:08

ขอบคุณสำหรับความรู้ครับ ^^

ไว้จะลองท่องๆอ่านดู คงช่วยได้เยอะเลยเวลาเล่นเกมส์

#11 By Ys_Renne (203.209.127.115) on 2007-09-15 02:54

แรก ๆ เราเองก็อ่าน ๆ ตัวอักษรพวกนี้เอาเอง ก่อนที่จะเรียนภาษาญี่ปุ่นจริง ๆ จัง ๆ ด้วยความที่อยากรู้เนื้อเรื่องของเกมค่ะ (ตอนนั้นเล่น Final Fantasy V สมัย Super Famicom)

หากมีคนที่เล่นเกม อ่านการ์ตูน หรือดูอนิเม แล้วหันมาเรียนภาษาญี่ปุ่น ไม่ต้องเรียนเอาจริงเอาจังก็ได้ แค่ขอให้มีความรู้ติดตัวกลับไปนิด ๆ หน่อย ๆ แค่นี้ เราก็ดีใจแล้วค่ะ

#12 By sora no hime★空のひめ on 2007-09-15 13:17

#13 By นี (125.24.9.58) on 2007-09-24 22:44

ทำไมไม่ขึ้นตัวอักษรญี่ปุ่นนะมันเป็นขีดๆ ช่วยบอกหน่อยซิค่ะ 『angry smile

#14 By เกษ (203.113.21.96) on 2008-01-07 10:32

เป็นขีด ๆ หมายถึงว่าเป็นอักษรต่างดาวหรือเปล่าคะ

ลองลงซัพพอร์ต เท็กซ์ ดิสเพลย์ ภาษาญี่ปุ่นหรือยังคะembarrassed

#15 By sora no hime★空のひめ on 2008-01-07 14:33

นักร้องหญิงที่มีความสามารถในการร้องเพลงญี่ปุ่น พวกผมมีวงอยู่แล้วกำลังทำเพลงแนวJ-rockอยู่กำลังขาดนักร้อง อายุ17-23มาออกอัลบั้มด้วยกันมีค่ายรองรับแน่นอนคับ สนใจลองโทรมาคุยกันได้นะครับที่เบอร์ 086-8731503,080-3039876 คุณ Rapbit

#16 By รับสมัครนักร้องญี่ปุ่นคับ (124.120.168.107) on 2008-01-18 08:08


はじめまして.DEW です. どうぞ よろしく.
big smile

#17 By อารายก็ได้ (203.113.50.11) on 2008-02-01 23:07

เคยเรียนเหมือนกานsad smile confused smile confused smile confused smile

#18 By อารายก็ได้ (203.113.50.11) on 2008-02-01 23:09

งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกเลยsad smile sad smile sad smile sad smile sad smile embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed question question question question question question question question

#19 By jj (118.174.150.121) on 2008-03-16 14:34

มาเก็บความรู้ค่ะ
แล้วจะแวะมาบ่อยๆนะ

#20 By md on 2008-04-11 01:48

C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\My Pictures/jl.bmp


ช่วยทำให้เปงโค้ดหรือตัวอักษรเลยก็ได้

#21 By อยากช่วยทำให้เปนตัวให้หน่อย (118.174.177.159) on 2008-04-17 22:14

เราขอตัวอักษรที่แปรเป็นตัวอักษรไทยหน่อยจิเช่น
สระอาแปรภาษาญี่ปุ่น ส่งมาทางเมล์นี้นะ
maxmusic2029@hotmail.com
ขอบคุณครับ big smile open-mounthed smile confused smile

#22 By asakusa chinji (125.26.110.180) on 2008-04-18 18:23

คุณ อยากให้แปลฯ
เกรงว่าจะเปิดไม่ได้น่ะค่ะ มันเป็น Root ไปยังโฟลเดอร์ในเครื่องของคุณเท่านั้น ลองพิมพ์มาได้นะคะ เรายังไม่เก่งแต่อันไหนพอจะรู้ จะขอรับทำด้วยความยินดีเลยค่ะbig smile

คุณ asakusa chinji
หวา ต้องขอโทษด้วยนะคะ เราไม่มีความรู้ทางด้านนี้เลยค่ะ ถ้าญี่ปุ่นเป็นคำอ่านไทยยังพอไหว แต่ถ้าไทยเป็นคำอ่านญี่ปุ่นเนี่ย เหอๆๆๆ

ถ้ายังไงลองหาหนังสือสอนภาษาไทย ของคนญี่ปุ่นดูนะคะ คิดว่าต้องมีแน่ ๆ ค่ะsurprised smile

#23 By sora no hime★空のひめ on 2008-04-21 14:37

http://upload.siamha.com/v.php?id=72699jxjpg

ช่วยดูให้หน่อยครับ มันแปลว่าอะไร อ่านยังไงด้วยครับ

#24 By JRock (202.8.78.102) on 2008-04-28 15:16

ลองดูให้แล้วนะคะ

แต่จนด้วยเกล้าจริง ๆ ค่ะ อ่านไม่ออกเหมือนกัน

สงสัยต้องรบกวนผู้รู้ ปราชญ์แห่งคันจิมาช่วยดูแล้วล่ะค่ะsad smile

ป.ล. ไม่ได้แก้ตัวใด ๆ แต่คันจิเป็นอะไรที่ยากจริง ๆ ค่ะ

#25 By sora no hime★空のひめ on 2008-04-29 15:39

ขอบคุณนะคร๊าาบบที่อุตส่าช่วยหา

พอดีเห็นเค้าติดหน้ารถแต่ง ก็เลยอยากรู้ความหมายครับ

^_^big smile big smile

#26 By ๋JRock (202.8.78.102) on 2008-04-30 16:01

sad smile ทำไงดีไม่จำเลยแป ปเดี้ยวก็ลืม

#27 By ๐ToRzA76๐ on 2008-05-21 16:37

わたしは ナツギ です


ありがどうございます


どうそ. よろしくおねがいします


big smile

#28 By ナツギ (125.24.209.75) on 2008-06-18 18:08

ดี ค่ะ ชอบ ญี่ปุ่น มากๆ ค่ะ

เวลา ดู หนังจะได้ อินๆ ค่ะ

ชอบๆ ค่ะ แต่งตัว คอดเพล question

#29 By mild (58.9.55.98) on 2008-06-29 21:09

ขอบคุณมากนะคะ

พอดีเราก็เรียนภาษาญี่ปุ่นเหมือนกัน
เพิ่งจะเรียนได้ 3 เดือนอ่า ตอนนี้ยังฝึกสนทนาอยุ


แล้ว.. รุมั้ยคะว่าจะหาโหลดฟร้อนท์ญี่ปุ่นได้ที่ไหนอ่าค่ะ

#30 By MoDeL (203.172.138.162) on 2008-07-09 12:18

ถ้าเข้าใจไม่ผิด หมายถึงการลงลงฟอนต์ญี่ปุ่นที่เป็น Language Support ใช่มั้ยคะ?

ถ้าใช่ลองดูตรงนี้ได้เลยค่ะconfused smile

http://www.hokutoda.com/fontInstall.html

เรื่องเรียนญี่ปุ่นพยายามเข้านะคะ ไม่มีอะไรยากเกินความพยายาม ถ้าหากไม่เข้าใจตรงไหนโพสมาถามได้ (ถ้าทราบจะช่วยเต็มที่ค่ะ) หรือจะแวะมาแบ่งปันความรู้ประสบการณ์ในนี้ก็ได้ค่ะ สู้ ๆ นะคะdouble wink

#31 By sora no hime★空のひめ on 2008-07-09 14:07

CONBANWA
ARIGATO GOSAIMAS
HACHIMAE MASHITE WATASHI NO NAMAE WA ISARES DESbig smile surprised smile double wink

#32 By totoz (202.69.139.194) on 2008-09-21 16:49

คมบังวะ
อะริกะโตะ โกซัยมัส
ฮะจิเมะมะชิเตะ วะตะชิ โนะ นะมะเอะ วะ
โทโทซ เดส

#33 By totoz (202.28.38.253) on 2008-09-21 16:54

แปลเป็นอักษรไทยเช่น กขคง งังเงี่ยได้ปะ
จะได้เขียนชื่อเป็นญี่ปุ่นได้

#34 By fgh (117.47.245.27) on 2008-10-05 19:35

おはいよごさいます.

おけんぎですか、
กรุณาแปลคำนี้ให้หน่อยได้มั้ยค่ะ

#35 By aya (118.172.231.202) on 2008-10-29 18:50

คุณ Aya
อันแรกน่าจะเป็น おはようございます。 มากกว่านะคะ
ซึ่งจะแปลว่า "อรุณสวัสดิ์" ค่ะbig smile

ส่วนอีกอัน น่าจะเป็น おげんきですか。
แปลว่า "สบายดีหรือเปล่า ครับ/ค่ะ" ค่ะ

ถ้าผิดพลาดก็ขออภัยด้วยนะคะsurprised smile

#36 By sora no hime★空のひめ on 2008-10-31 16:21

ชอบมากเลยนะคับ ผมอยากรู้คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นที่เขาใช้กันคือคำว่าไรคับ ช่วยบอกผมหน่อยนะคับ เพราะอนาคตข้างนอกผมจะไปประเทศญี่ปุ่นจะได้ใช้การสื่อสารกับชาวญี่ปุ่นได้ถูกต้องคับ สุดท้ายผมขอชาวญี่ปุ่นมีความสุขมากขึ้นไปเรื่อยๆๆนะคับ

#37 By Nitiwut (58.9.111.47) on 2008-11-08 22:54

เรากำลังเรียนภาษาญี่ปุ่นอยู่ค่ะ
ตอนนี้เรียนของม.ห้าแล้วค่ะ
แต่คิดว่าจะลองไปสอบวัดระดับดูน่ะค่ะconfused smile

#38 By Japanese (58.9.105.251) on 2008-11-09 14:57

เราชอบญี่ปุ่นนะ
ใครอยากได้hi5ของดาราญี่ปุ่นติดต่อที่เรา
lovekay_sasiwimon@hotmail.com

#39 By sasiwimon (119.42.95.13) on 2008-12-01 16:06

สวัสดี ครับ คือ ผม อยาก รู้ว่า
"ผมรักคุณ"
ภาษาญี่ปุ่น เขียนยังไง ครับ ใครรู้ช่วยบอกทีครับ

#40 By Taokung (202.44.7.70) on 2008-12-11 13:22

ถ้าเป้นไปได้ ขอเป็นตัว ภาษา ญี่ปุ่น ก็จะขอบพระคุณมากๆ เลยครับ

#41 By Taokung (202.44.7.66) on 2008-12-11 13:28

รบกวนช่วยเขียนชื่อว่า "โบอล" ให้ดูได้มั้ยค่ะ
ขอบคุณค่ะ

#42 By rACHANi on 2008-12-11 13:35

อ่านว่า "โบ - อล" ใช่มั้ยคะ

ถ้าใช่ น่าจะเขียนว่า ボーオル ค่ะ

แต่ถ้าไม่ใช่ แจ้งมาใหม่ได้นะคะ จะได้แก้ให้ค่ะsurprised smile

#43 By sora no hime★空のひめ on 2008-12-12 15:05

โอ๊ย...ภาษาญี่ปุ่นตามมาหลอกหลอน

#44 By Malaengpor on 2008-12-14 16:03

ดีมาก

#45 By sus on 2009-01-23 15:22

ดี คร๊าฟ ทุก คน ผม มา จาก ญีปุ่น นะ คร๊าฟ

はじめまして ぼく のぐちひかる です

みんな よろしくおねがいします#46 By ひかる (117.47.184.251) on 2009-01-24 13:51

....
ก็มีใครเคยเล่นtale of the world บ้าง
ถ้ามี ก้ขอถามหน่อยว่า เราจาเก็บเลเวลเร็วๆยังไง

#47 By ヤマモト (203.172.217.233) on 2009-01-29 13:19

คุณ ヤマモト
เจ้าของบล็อกนี้ก็เป็นแฟน Tales series เหมือนกันค่ะ แต่ยังไม่มีโอกาสได้เล่นภาคที่ว่ามาเลย

ถ้าเพื่อน ๆ คนไหนพอจะทราบ รบกวนช่วยแจ้งคุณยามาโมโตะด้วยนะคะdouble wink

#48 By sora no hime★空のひめ on 2009-02-03 15:06

สุดยอดดดดดดด

#49 By Mean 15 (124.121.121.19) on 2009-02-26 18:18

อ่านภาษาญี่ปุ่นง่ายมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

#50 By สายลม (61.7.231.122) on 2009-03-04 12:45

sora no hime★空のひめ View my profile