ในเอนทรี่นี้จะเอาไว้บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่นนะคะ
(ขอใช้คำว่าบอกเล่านะคะ เพราะยังไม่เก่งถึงขั้นสอนใครต่อใครได้ค่ะ)
เพื่อน ๆ คนไหนคิดจะเริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่นแต่ยังไม่มีพื้นฐานก็ลองเข้ามาอ่านดูนะคะ จะได้เป็นการปูพื้นฐานก่อนเข้าเรียนค่ะ
ส่วนเพื่อนคนไหนมีความรู้ด้านภาษาญี่ปุ่นกันอยู่แล้วก็มาแลกเปลี่ยนความรู้กันได้นะคะ
ถึงแม้ตอนนี้ภาษาญี่ปุ่นจะไม่ได้รับความนิยมเท่ากับสมัยก่อน ยังไงก็ตามการที่เรามีความรู้ภาษาต่างประเทศติดตัวเล็ก ๆ น้อย ๆ ก็ถือเป็นกำไรของชีวิตแล้วค่ะ

ป.ล. ตอนแรกอาจจะขลุกขลักไปบ้าง แต่ยังไงก็จะพยายามหาพวกเนื้อหาต่าง ๆ อย่างพวกหลักไวยากรณ์หรือเกร็ดเล็ก ๆ น้อย ๆ มาให้ในภายหลังนะคะ
วันนี้เราจะมาเริ่มจากพื้นฐานกันก่อนเลยแล้วกันค่ะ

 


 

★อักษรในภาษาญี่ปุ่น

ในภาษาญี่ปุ่นจะใช้อักษรอยู่ 3 ประเภท คือ
(1) อักษรฮิระงะนะ 『ひらがな』
- เป็นอักษรดั้งเดิมของญี่ปุ่นเลยค่ะ ใช้เขียนคำที่แสดงความหมายหลัก ๆ หรือพูดง่าย ๆ ก็คือใช้เขียนคำของภาษาญี่ปุ่นแท้ ๆ ค่ะ
- บางที เราก็จะเห็นว่าอักษรนี้เขียนกำกับเสียงอ่านอยู่บนตัวอักษรคันจิ ซึ่งตรงนี้เราจะเรียกอีกอย่างว่า "ฟุริงะนะ" ค่ะ 『ふりがな』
- ลักษณะของอักษรฮิระงะนะ ใช้วิธีการจำง่าย ๆ ว่ารูปร่างของมันจะอ่อนช้อยราวกับเกอิชาร่ายรำค่ะ
(2) อักษรคะตะคะนะ 『カタカナ』
- เป็นอักษรที่ใช้ทับศัพท์ภาษาที่มาจากต่างประเทศค่ะ เช่น ชื่อเฉพาะหรือคำศัพท์ต่าง ๆ ชื่อบุคคล, สถานที่หรือพวกชื่อพืชและสัตว์ คำเลียนเสียง หรือใช้กรณีที่ต้องการเน้นคำก็ได้ค่ะ
- ลักษณะของอักษรคะตะคะนะ เมื่อลองเปรียบเทียบกับกับฮิระงะนะแล้ว อักษรคะตะคะนะจะมีลักษณะดูแข็ง ๆ ไม่อ่อนช้อยค่ะ แต่ก็มีอักษรคะตะคะนะบางตัวที่คล้ายกับอักษรฮิระงะนะนะคะ ยังไงก็ต้องระวังด้วยค่ะ
(3) อักษรคันจิ 『漢字』
- เป็นอักษรที่คนญี่ปุ่นยืมเข้ามาจากจีนค่ะ โดยส่วนใหญ่แล้วจะเหมือนคำจากภาษาจีนเลย แต่ก็จะมีบางคำที่ญี่ปุ่นนำมาดัดแปลงเอง
- ใช้แสดงความหมาย เช่น พวกคำนาม คำกริยา ฯลฯ
- อักษรคันจินั้นอักษรแค่ 1 ตัวจะแทนทั้งเสียงและความหมาย (เราจะเห็นว่าคนญี่ปุ่นชอบนำอักษรคันจิมาใช้ผสม ๆ กันทำเป็นชื่อพิเศษต่าง ๆ ที่ดูแล้วเท่ ๆ ไงคะ)
- คนญี่ปุ่นมักจะนำอักษรคันจิมาใช้คู่กับฮิระงะนะหรือคะตะคะนะ หรือบางทีก็ใช้ตัวเดียวโดด ๆ ไปเลยค่ะ
- เสียงอ่านของอักษรคันจิจะมีอยู่ 2 แบบ คือ แบบ "คุงโยมิ" 『訓読み』 และ "องโยมิ" 『音読み』 ค่ะ
- เสียงแบบ "คุง" จะเป็นเสียงอ่านแบบญี่ปุ่น ซึ่งมักอ่านแบบนี้เมื่อเจอคันจิผสมมากับฮิระงะนะค่ะ ส่วนเสียงแบบ "อง" จะเป็นเสียงอ่านแบบจีน จะอ่านแบบนี้เมื่อเจอคันจิตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป แต่ก็ไม่มีกฏตายตัวค่ะ
- ในประเทศญี่ปุ่นมีการบัญญัติให้อักษรคันจิ 1,945 ตัวเป็น "โจโยคันจิ (คันจิที่ใช้บ่อย)" 『常用漢字』 เพื่อจำกัดจำนวนคันจิในระดับหนึ่ง เพื่อไม่ให้มีคันจิยาก ๆ มากเกินไปค่ะ (แต่ก็มีคันจิยาก ๆ ใช้บ้างประปราย)

 

★แถวเสียง

- แยกเป็นฮิระงะนะกับคะตะคะนะ (46 เสียง) ซึ่งจะแบ่งการออกเสียงได้เป็น 2 แบบ คือ แบบ "เสียงใส" 『清音』 และแบบ "เสียงขุ่น" 『濁音』 ดังนี้เลยค่ะ

 

ひらがな (ฮิระงะนะ)


A (อะ)

KA (คะ)

SA (สะ)

TA (ทะ)

NA (นะ)

HA (ฮะ)***

MA (มะ)

YA (ยะ)

RA (ระ)

WA (วะ)

N (อึน, อึง)**

I (อิ)

KI (คิ)

SHI (ฌิ)

CHI (ชจิ)

NI (นิ)

HI (ฮิ)

MI (มิ)
 
RI (ริ)
   

U (อุ)

KU (คึ)

SU (สึ)

TSU (ทซึ)

NU (นึ)

FU (ฟฮึ)

MU (มึ)

YU (ยึ)

RU (รึ)
   

E (เอะ)

KE (เคะ)

SE (เสะ)

TE (เทะ)

NE (เนะ)

HE (เฮะ)****

ME (เมะ)
 
RE (เระ)
   

O (โอะ)

KO (โคะ)

SO (โสะ)

TO (โทะ)

NO (โนะ)

HO (โฮะ)

MO (โมะ)

YO (โยะ)

RO (โระ)

WO (โอ๊ะ)*
 

Note:
*を เป็นคำช่วย อ่านออกเสียง "โอ๊ะ" แต่เวลาฟังเพลงส่วนใหญ่จะออกเสียง "โว๊ะ" ค่ะ
**ん เป็นตัวสะกด อ่านออกเสียง"อึน" หรือ "อึง" ค่ะ
***は ปกติอ่านออกเสียง "ฮะ" แต่เมื่อใช้เป็นคำช่วย ต้องอ่านออกเสียง "วะ" ค่ะ
****へ ปกติอ่านออกเสียง "เฮะ" แต่เมื่อใช้เป็นคำช่วย ต้องอ่านออกเสียง "เอ๊ะ" ค่ะ

 

แถวเสียงขุ่น
- เิพิ่มขึ้นมาโดยการใส่ "เต็งเต็ง" 『"』 และ "มารุ" 『゜』 ลงในแถวเสียง "คะ" แถวเสียง "สะ" แถวเสียง "ทะ" และแถวเสียง "ฮะ" ดังนี้ค่ะ


GA*

ZA**

DA

BA

PA

GI*

JI**

JI

BI

PI

GU*

ZU**

ZU, DU

BU

PU

GE*

ZE**

DE

BE

PE

GO*

ZO**

DO

BO

PO

Note:
*แถวเสียงนี้ เวลาอยู่หน้าอยู่พยางค์หน้าออกเสียง "กง่ะ" แต่ถ้าอยู่พยางค์หลังจะอ่านออกเสียง "หง่ะ" ซึ่งจะออกเสียงขุ่นกว่าค่ะ
**แถวเสียง "ซะ" เวลาออกเสียง ให้เอาปลายลิ้นไปแตะฟันหน้าแล้วออกเสียงให้มีลมลอดออกมา (เสียงที่ได้จะขุ่น)

 

และยังมีแถวเสียงที่ผสมขึ้นมา โดยการนำแถวเสียง "ยะ" มาใส่ไว้ด้านหลังค่ะ โดยแถวเสียง "ยะ" ที่นำมาต่อท้ายต้องเขียนด้วยตัวอักษรตัวเล็กนะคะ

きゃ
KYA (เคียะ)
しゃ
SHA (ฉะ)
ちゃ
CHA (ชจะ)
にゃ
NYA (เนียะ)
ひゃ
HYA (เฮียะ)
みゃ
MYA (เมียะ)
りゃ
RYA (เรียะ)
ぎゃ
GYA (เกงียะ)
じゃ
JA (จะ)
びゃ
BYA (เบียะ)
ぴゃ
PYA (เพียะ)
きゅ
KYU (คยึ)
しゅ
SHU (ฉึ)
ちゅ
CHU (ชจึ)
にゅ
NYU (นยึ)
ひゅ
HYU (ฮยึ)
みゅ
MYU (มยึ)
りゅ
RYU (รยึ)
ぎゅ
GYU (งยึ)
じゅ
JU (จึ)
びゅ
BYU (บยึ)
ぴゅ
PYU (พยึ)
きょ
KYO (คโยะ)
しょ
SHO (โฉะ)
ちょ
CHO (ชโยะ)
にょ
NYO (นโยะ)
ひょ
HYO (ฮโยะ)
みょ
MYO (มโยะ)
りょ
RYO (รโยะ)
ぎょ
GYO (งโยะ)
じょ
JO (โจะ)
びょ
BYO (บโยะ)
ぴょ
PYO (พโยะ)

Tips:
สำหรับคนไทยเสียงผสมค่อนข้างออกเสียงยากค่ะ สำหรับเสียง "เอียะ" คงไม่มีปัญหาอะไร แต่ที่ยากคือแถวเสียงที่เหลือ ยกตัวอย่างเช่น "คยึ" หรือ "คโยะ" คนไทยจะออกเสียงว่า "คิว" หรือ "เคียว" ไปเลย จะว่าออกเสียงผิดไม๊ ก็ไม่น่าจะผิดอะไร เพราะมันก็เหมือนกับการออกเสียงโดยอาศัยการควบของจังหวะเสียงเร็ว ๆ แต่พึงระวังเอาไว้ว่า เสียงนี้เป็นเสียงสั้น ถ้าเป็นเสียงยาวจะต้องมี "อุ" ต่อท้าย เช่น きょう (Kyou=เคียว) หรือ りゅう (Ryuu=ริว) ดังนั้น หากจะลักไก่อ่านออกเสียงเป็น "คิว" หรือ "เคียว" ฯลฯ อย่าออกเสียงลากยาวนะคะ ให้สะบัดเสียงให้สั้นลงจะได้ถูกต้องค่ะ

 

カタカナ (คะตะคะนะ)


A

KA

SA

TA

NA

HA

MA

YA

RA

WA
ン***
N**

I

KI
シ***
SHI

CHI

NI

HI

MI
 
RI
   

U

KU

SU
ツ***
TSU

NU

FU

MU

YU

RU
   

E

KE

SE

TE

NE

HE

ME
 
RE
   

O

KO
ソ***
SO

TO
ノ***
NO

HO

MO

YO

RO

WO*
 

Note:
* และ ** ดูจากตารางฮิระงะนะประกอบค่ะ
***อักษรที่คล้ายกัน ต้องระวังด้วยนะคะ จุดสังเกตง่าย ๆ ก็คือ
シ "ชิ" ขีดด้านข้าง จะลากเข้าหาด้านข้าง เส้นด้านล่างลากขึ้นค่ะ
ツ "ทซึ" ขีดด้านข้าง จะลากลงด้านล่างแต่มีแค่ขีดเดียว เส้นด้านล่างลากลงค่ะ
ソ "โสะ" ขีดด้านข้าง จะลากลงด้านล่าง เส้นด้านล่างลากลงค่ะ
ン "อึน" ขีดด้านข้าง จะลากเข้าหาด้านข้างแต่มีแค่ขีดเดียว เส้นด้านล่างลากขึ้นค่ะ
ノ "โนะ" ลากลงมาขีดเดียวโดด ๆ เลยค่ะ

 

แถวเสียงขุ่น


GA*

ZA**

DA

BA

PA

GI*

JI**

JI

BI

PI

GU*

ZU**

ZU, DU

BU

PU

GE*

ZE**

DE

BE

PE

GO*

ZO**

DO

BO

PO

Note:
* และ ** ดูจากตารางฮิระงะนะประกอบค่ะ

 

และตัวอักษรคะตะคะนะก็มีการนำแถวเสียง "ยะ" ตัวเล็ก มาทำเป็นเสียงผสมเหมือนกับฮิระงะนะได้เช่นเดียวกัน ตามนี้เลยนะคะ

キャ
KYA
シャ
SHA
チャ
CHA
ニャ
NYA
ヒャ
HYA
ミャ
MYA
リャ
RYA
ギャ
GYA
ジャ
JA
ビャ
BYA
ピャ
PYA
キュ
KYU
シュ
SHU
チュ
CHU
ニュ
NYU
ヒュ
HYU
ミュ
MYU
リュ
RYU
ギュ
GYU
ジュ
JU
ビュ
BYU
ピュ
PYU
キョ
KYO
ショ
SHO
チョ
CHO
ニョ
NYO
ヒョ
HYO
ミョ
MYO
リョ
RYO
ギョ
GYO
ジョ
JO
ビョ
BYO
ピョ
PYO

 

นอกจากแถวเสียงที่ผสมขึ้นมา โดยใช้แถวเสียง "ยะ" ตัวเล็กมาต่อท้ายแล้ว ตัวอักษรคะตะคะนะจะมีแถวเสียงผสมที่ใช้แถวเสียงอื่น ๆ ตัวเล็กเพิ่มเติมขึ้นมาด้วย ดังนี้ค่ะ

  ヴァ
VA
クァ
KWA
ツァ
TSA
    ファ
FA
ウィ
WI
ヴィ
VI
    ティ
TI
ディ
DI
フィ
FI
 
VU
      デュ
DU
 
ウェ
WE
ヴェ
VE
  ツェ
TSE
    フェ
FE
ウォ
WO
ヴォ
VO
  ツォ
TSO
    フォ
FO

Tips:
ถ้าต้องการให้ออกเสียงยาว ให้ใช้ 『ー』 ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แทนเสียงยาวในภาษาญี่ปุ่นค่ะ เช่น คำว่า "Fram=กรอบ" หรือ "Flame=เปลวไฟ" ก็จะเป็น フレーム ค่ะ

 

※ของดลงหลักในการเขียนทับศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะ เพราะเห็นว่าเป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างลงลึกและต้องอาศัยความชำนาญพอดู (เราเองก็ยังไม่คล่องเหมือนกันค่ะ)
แนะนำให้เพื่อน ๆ ลองไปหาหนังสือไวยากรณ์เบื้องต้นดี ๆ ซักเล่มมาอ่านจะดีกว่าค่ะ※

 


 

คิดว่าคงไม่ยากกันเกินไปนะคะ สำหรับตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นที่พูดกันตามจริงแล้วมีมากกว่าภาษาไทยไม่กี่ตัวเท่านั้นเอง (จริงดิ)
และถ้าเพื่อน ๆ คนไหนอยากฝึกการออกเสียงก็ไม่ยากค่ะ ลองหาเพลง, ละคร หรืออนิเมที่เป็นภาษาญี่ปุ่นมาฟัง แล้วออกเสียงตามเจ้าของภาษา รับรองว่าการออกเสียงของเพื่อน ๆ จะต้องพัฒนาขึ้นอย่างแน่นอนค่ะ

เบื้องต้นก็ขอแนะนำแค่ตัวอักษรไปก่อนแล้วกันนะคะ ไว้คราวหน้าจะหาเนื้อหามาลงให้ค่ะ

ขอให้สนุกกับการเรียนภาษาญี่ปุ่น มาพยายามไปด้วยกันนะคะ

 

Comment

Comment:

Tweet

big smile

#158 By (64.233.173.168|49.230.187.190, 64.233.173.168) on 2015-08-23 02:00

สนุกมากครับขอบคุณที่ทำไห้ผมเก่งมาจนถึงวันนี้
double wink double wink double wink double wink surprised smile big smile

#157 By hibiya cas gaming (1.0.168.193|1.0.168.193) on 2015-08-18 15:25

#156 By (49.230.242.16|49.230.242.16) on 2015-07-29 19:24

โด ( ๖_๖ )

#155 By (171.4.249.59|171.4.249.59) on 2015-04-15 20:35

#154 By ืืัnriuasklkccod01 (171.4.249.59|171.4.249.59) on 2015-04-15 20:32

big smile big smile big smile

#152 By (49.230.199.204|49.230.199.204) on 2015-03-20 20:46

big smile big smile big smile

#153 By (49.230.199.204|49.230.199.204) on 2015-03-20 20:46

#151 By Pinmook (171.101.139.41|171.101.139.41) on 2015-02-18 18:52

#150 By (118.172.101.254|118.172.101.254) on 2015-01-10 20:45

#149 By โอคี (171.4.188.5|171.4.188.5) on 2014-09-06 21:23

question

#148 By กุลนรี (101.109.235.31|101.109.235.31) on 2014-07-26 17:39

#147 By เครป (1.47.100.81|1.47.100.81) on 2014-07-09 00:25

6878658441ดเ้

#146 By asfsefsfdsef54 (110.77.152.191|110.77.152.191) on 2014-07-02 16:39

ten

#145 By (180.180.108.11|180.180.108.11) on 2014-06-16 19:49

ชอบภาษาญี่ปุ่นมากเลยbig smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile

#144 By (49.230.175.115|49.230.175.115) on 2014-06-08 13:51

#143 By numfon (49.230.175.115|49.230.175.115) on 2014-06-08 13:47

ชอบภาษาญี่ปุ่นมากอยากรู้จักคนญี่ปุ่นให้มากกว่านี้มีวิธีมั้ยค่ะ
big smile

#142 By ืnook (125.26.240.47|125.26.240.47) on 2014-05-26 18:49

open-mounthed smile

#141 By (171.6.247.65|171.6.247.65) on 2014-05-19 21:55

#140 By wayu (1.1.226.38|1.1.226.38) on 2014-02-18 18:48

#139 By monzafilk567 (183.182.125.4) on 2013-11-07 11:44

สอนเรียน สอนพูดภาษาญี่ปุ่นหน่อยคับ อยากพูดได้อ่ะคับ

#138 By Japanese (192.168.1.131, 58.11.90.130) on 2013-10-22 19:55

เฮ้ยพูดเหมือน มิยาชิตะเลยอะ มาพยายามด้วยกันนะคะcry

#137 By zheza2214 on 2013-10-19 16:14

ขอบคุณมากเลยนะคะ มีประโยชน์อย่างมากเลย ดีใจที่ได้เจอกับบล็อกนี้ :D

#136 By zugarbabe (125.26.222.145) on 2013-09-17 14:56

ชอบมากค่ะะ กำลังอ้อนพ่อให้พาไปเรียนน เลยมาปูพื้น(ฐาน) ก่องง ขอบคุนค้าา ^^ ฮึดสู้ตั้งแต่ดู Attack on titan ><

#135 By Imee (58.8.42.111) on 2013-09-14 19:56

กำลังเรียนพิเศษ เค้าให้ฝึกอ่านเอาไปสอบ
555 ต้องมาเรียนรู้เพิ่มเติม

#134 By GTheKing (114.109.235.0) on 2013-09-11 17:22

ขอบคุณค่ะ กำลังอยากทบทวนภาษา และจะได้คุยไลน์กับคนที่อยู่ญี่ปุ่น

#133 By Baibua (110.77.138.175) on 2013-08-03 13:11

มีความรู้เกี่ยวกับญี่ปุ่นมากกว่าเดิมตั้งเยอะเลยbig smile

#132 By new (103.7.57.18|27.55.8.9) on 2013-05-24 20:26

#131 By Mutita (103.7.57.18|110.49.250.180) on 2013-04-11 18:17

เขียนง่ายกว่าภาษาจีน เเต่อ่านยากsad smile

#130 By เเตงกวา (103.7.57.18|182.53.165.61) on 2013-04-04 16:06

#129 By เเนน (103.7.57.18|101.51.134.188) on 2013-02-04 18:35

big smile พลอยเป็นคนหนึ่งเลยค่ะที่รักภาษาญี่ปุ่นได้เพราะอนิเมะเรื่องหนึ่ง ซึ่งเรื่องๆนั้นเป็นกำลังใจให้พลอยได้เรียนญี่ปุ่น ตอนนี้ก็กำลังเรียนญี่ปุ่นอยู่ที่โรงเรียนค่ะ ตั้งใจไว้ว่าเมื่อไหร่ที่พลอยขึ้นม.4พลอยจะเรียนต่อสายศิลป์ภาษาญี่ปุ่น ปล.พลอยเคยเรียนภาษาจีนตอนม.1-ม.2ด้วยค่ะแต่ตอนนี้เปลี่ยนเป็นเรียนภาษาญี่ปุ่นแล้ว มีความรู้สึกว่าภาษาญี่ปุ่นง่ายกว่าภาษาจีนนะเนี่ย ไงก็ขอบคุณพี่มากๆเลยนะค่ะconfused smile

#128 By P.PLOY on 2012-11-22 20:42

รู้สึกงงนิดหน่อยนะคะภาษาญี่ปุ่นเนี่ย  sad smile เเต่ดีใจมากๆเลยค่ะที่ได้เรียนภาษาญี่ปุ่น เเฮ่ๆ  ได้อ่าน Anime  ได้สบายเลยถ้ารู้ญี่ปุ่นเเล้วน่ะค่ะsurprised smile

#127 By kamine (103.7.57.18|124.121.66.47) on 2012-10-22 18:24

#126 By hyg (103.7.57.18|182.52.33.76) on 2012-10-02 12:51

#125 By Field (103.7.57.18|124.120.112.141) on 2012-08-21 21:20

ฉันชอบภาษาญี่ปุ่นมากค่ะ  อยากอ่านออกเขียนได้เร็ว

#124 By Miko (103.7.57.18|125.24.104.59) on 2012-08-09 15:35

#123 By sunisa (103.7.57.18|1.2.173.50) on 2012-07-22 20:24

สวัสดี

#122 By นพดล (103.7.57.18|203.172.252.185) on 2012-06-01 15:26

มีประโยชน์มากๆเลยครับ ขอบคุณมากๆ^^

#121 By みう太ん on 2012-04-21 14:22

watashiwa dtongsang desu dozo yoro chiku onegaisimas
big smile

#120 By dtongsang (58.11.54.96) on 2012-04-11 11:52

รบกวนช่วยเขียนคำว่า รักเธอคนเดียว เป็นภาษาญี่ปุ่นให้หน่อยครับ ขอบคุณครับ

#119 By おはようございます (101.51.114.36) on 2012-03-23 15:35

わたしは はるあ です。 どうそ よろしくおねがいします。surprised smile

#118 By はるあ (182.53.126.81) on 2012-02-25 22:43

ขอบคุณมากครับแต่ไม่รู้จะอ่านได้เปล่าเน้อ (ลองดูละเนอะ)

#116 By NoTtanGiBle (180.180.41.41) on 2011-09-05 21:34

ยอดมากเลยหนูอ่าน ได้ แปลได้แล้วล่ะตอนนี้ขอบคุณค่ะcry

#115 By McSanoha (223.205.131.15) on 2011-07-20 19:04

ขอบคุณค่ะ
(แอบมึนเฃ้กน้อยsad smile)

#113 By ロツキ★ on 2011-06-10 23:54

ขอบพระคุณสำหรับข้อมูลในการศึกษาภาษาญี่ปุ่นนะครับ

surprised smile

#112 By Snow Silver on 2011-03-12 21:00

ชอบคุณมากค่ะ แอบงงกับตัวอักษรนิดนิด 5555 ขอบคุณมากค่ะ

#111 By inehowney on 2011-03-07 10:25

กำลังหาตัวอักษรไว้พิมพอดีเลยครับ

#110 By M'Xor T'Sir Sokiss on 2011-02-20 12:36

I love Japanese


big smile big smile big smile

#108 By ワ シ (223.206.245.10) on 2010-10-18 23:31

เย้ ๆ ขอบคุณมากมายเลยครับว่าจะหัดอ่านญี่ปุ่นง่ายๆหน่อย อิอิ จะไปอยู่ญี่ปุ่นอ่ะ

#106 By Sol#~ on 2010-10-01 17:29

อยากเรียนภาษาญี่ปุ่นมาก ~
แต่ดูแล้วมึนจัง T[]T

#105 By fahhhz on 2010-09-20 21:11

sora no hime★空のひめ View my profile